Rad u razrednim odjelima određen je rasporedom sati i to u petodnevnom radnom tjednu.Nastava se tijekom godine realizirala u svih osam razreda u jednoj smijeni.
Nastava u toj, jutarnjoj, smijeni počinje u 8.00 sati i završava u 14.55 sati.
Rasporedom sati obuhvaćena je redovna i izborna nastava, dodatna i dopunska nastava te rad grupa izvannastavnih aktivnosti.
 
Satovi traju 45 minuta. Tijekom boravka u školi učenici imaju nakon svakog sata 5 minuta odmor. Jedan dio djece dobiva doručak prije početka nastave  (od 7.40 do 7.55), dok preostali dio učenika doručkuje odmah poslije prvog sata (8.45). Odmor za ručak za  niže razrede u trajanju od 15 minuta je poslije trećeg, a za više razrede poslije četvrtog sata.
Tijekom nastavnih dana organizirano je dežurstvo učitelja koje traje od dolaska školskog autobusa do odlaska djece kući školskim autobusom u 15.10 sati.
 
Omiljeni dio školskih aktivnosti učenika čine sadržaji rada u grupama izborne nastave, dodatne nastave i izvannastavnih aktivnosti.