U organizaciji Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar učenici osmog razreda i ove godine imali su mogućnost učiti o Domovinskom ratu na mjestu najvećeg hrvatskog stradanja – u Vukovaru. Cilj ovakvog oblika nastave je učenje i poučavanje o Domovinskom ratu, njegovim vrijednostima i posljedicama, upoznavanje geografskog položaja grada Vukovara i Vukovarsko-Srijemske županije.

Tijekom dvodnevog boravka (26. i 27. studenoga) učenici su od samih sudionika ratnih zbivanja 1991. godine u gradu Vukovaru i njegovoj okolici informirani o strahotama kojima su bili izloženi pripadnici naših obrambenih snaga, ali i civili - lokalno stanovništvo. Tijekom prvog dana učenici su slušali predavanje o političkoj i gospodarskoj situaciji krajem 80-tih godina u SFRJ, stvaranju Republike Hrvatske, razvoju napetosti što je u konačnici rezultiralo ratom. Slušali su o zbivanjima u Vukovaru od 24.8. do 18.11.1991. godine. Večer je bila rezervirana za druženje u disku na brodu na Dunavu. Tijekom drugog dana za učenike je bio organiziran posjet crkvi sv. Filipa i Jakova, posjet muzeju u sklopu bolnice, obilazak Borovog naselja, kompleksa tvornice Borovo, obilazak „kukuruznog puta“, hangara gdje su bili smješteni zarobljenici u prostoru Veleprometa. Isto taku učenici su posjetili hangar na Ovčari kao i masovnu grobnicu na Ovčari, Memorijalno groblje te područje u sklopu bivše vojarne te repliku logora Stajićevo.

Evo nekih fotografija:

pred spomenikom

avion

bolnic

pred križem

 

Edukacija je završila kvizom znanja koji je bio organiziran u Ružičkinoj kući. Ekipu naše škole predstavljali su Leona i Dorian Šturbek koji su pokazali odlično poznavanje Domovinskog rata i osvojili na kvizu treće mjesto.

Puni dojmova učenici su se kućama sretno vratili u večernjim satima. Voditelji učenika bili su Spomenka Kos i Zlatko Rusan.

Ovom prilikom ponovo izražavamo zahvalnost Memorijalnom centru Domovinskog rata Vukovar koji organiziranjem ovakvog oblika terenske dvodnevne nastave pridonosi da učenici bolje upoznaju svoju prošlost jer samo tako mogu poštovati slobodu koju imaju danas i na tome graditi svoju budućnost.