Djelatnici škole

Ravnateljica:

Nada Horvat

Učiteljice razredne nastave:

Metka Adela Metlikovec, Marijana Poljak, Silvija Šafran, Đurđica Ožegović

Učiteljice i učitelji u predmetnoj nastavi:

Ivana Benković Žuti, Margareta Pavlić, Ema Lacković Drpić, Renata Visović, Rosana Cepanec, Marina Žganec Lipić, Ana Skuhala, Spomenka Kos, Zlatko Rusan, Tihana Sremec, Monika Šabijan,  Janko Gušić, Tomislav Vertuš, Kristina Kožić

Stručni suradnici:

Tibor Martan, Zrinka Hrženjak

Osim odgojno-obrazovnih radnika u školi rade 2 administrativna radnika te  6 pomoćno-tehničkih radnika